Aldamar ITB

A ALDAMAR oferim als nostres clients solucions integrades en els àmbits d'inspecció reglamentària, assistència tècnica, control de processos, comissariat d'avaries, informes tècnics, peritatge de sinistres, consultoria i formació.

Telèfon de contacte: 900494530