Marcat CE

 

Aldamar - Marcado CE

Aldamar

MARCAT CE I AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT d'embarcacions d'esbarjo I ELS SEUS COMPONENTS

Aplicable a embarcacions que s'hagin introduït al mercat comunitari després del 16 de juny de 1998 i per als models de nova construcció. El Marcat CE d'embarcacions comprèn tres aspectes: Disseny i Construcció, Emissions d'escapament i Emissions Sonores. Els dos últims, per la seva especificitat, es tracten en l'apartat corresponent.

Breu ressenya legal

Els requisits de seguretat de les embarcacions que s'han d'observar durant la seva construcció vénen regulats pel REAL DECRET 2127/2004 (BOE de 30 d'octubre de 2004) en aplicació de la Directiva 94/25 / CE, modificada per la Directiva 2003/44 / CE. (Veure apartat NORMATIVA)

Desenvolupament de la certificació

La certificació comença amb una sol·licitud formal per part de la drassana, de l'importador o de l'armador individual. En l'apartat DESCÀRREGUES disposa d'un model de sol·licitud.

L'embarcació o el component han de ser provats per l'inspector de ALDAMAR. Per a les embarcacions cal fer inspeccions en sec (per avaluar l'estructura i l'obra viva) i proves a flotació (fonamentalment estabilitat, maniobra i soroll). Després els mesuraments i assajos, en la majoria dels casos cal completar l'avaluació amb càlculs a l'oficina central.

Marcado CE

Importacions

Actualment l'acreditació de la conformitat amb la Directiva resulta imprescindible per comercialitzar o posar en servei qualsevol embarcació d'esbarjo al territori comunitari. En cas d'abanderament d'embarcacions importades de tercers països (EUA, Argentina, Turquia, ... inclosos Suïssa i Gibraltar, entre d'altres) encara que sigui per al seu ús particular ha de Vè. Tenir en compte l'obligació de comptar amb el Marcat CE.

D'acord amb les instruccions de la Direcció General de la Marina Mercant, haurà Vè. Dirigir-se a una oficina tècnica naval per realitzar una memòria tècnica de l'embarcació en la qual s'indiqui expressament el grau de compliment de tots i cada un dels punts de la Directiva 2013/53 / UE. Posteriorment s'ha d'adreçar a un organisme notificat que verificarà sobre l'embarcació la veracitat de la documentació presentada i emetrà el certificat de conformitat CE.

En aquest cas el propietari, o la persona responsable de la importació i posada en servei de l'embarcació, és considerat com el constructor als efectes derivats de l'aplicació de la Directiva, assignant un codi (C.I.N.) per a aquesta unitat en particular. La Direcció General de la Marina Mercant manté un registre d'aquests codis. Si té Vè. Dubtes en aquests tràmits no dubti en consultar-nos.

Motos aquàtiques (PWC)

Les motos constitueixen un cas en què sempre són necessàries les tres certificacions. Per a les proves de soroll i la certificació de gasos d'escapament consulti l'apartat corresponent.

Important: En cas d'avaluar alhora diverses motos del mateix model ALDAMAR pot aplicar descomptes comercials, però les certificacions (i els assajos) han de ser realitzats a la unitat.